วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

           โรงเรียนธัญวิทย์ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปณตพร ผ่องแผ้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการ "PINGSHAN CUP" 2023 SHEN TAEKWONDO OPEN ประเภท SPEED KICK และแบบต่อสู้ เมื่อวันที่ 11-13 สิงหาคม 2566

<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

           โรงเรียนธัญวิทย์ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปณตพร ผ่องแผ้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง จากการแข่งข...